Back to Chapters

Czechia

Contact

Chapter Aims:

1. Promotion of INTBAU
The first priority is to promote the network and let people know that there are many people in the world that value tradition in architecture and want to make it continue. Each one of us will reach out to the people they think could be potentially interested.

2. Translating essential books into the Czech language
Nikos Salingaros: Unified Architectural Theory: Form, Language, Complexity
Translation is being done by Martin Horacek in connection with his students.

Christopher Alexander: The Nature of Order, Book I
Translation is being done by Barrister a Principal and Maitrea.

3. First INTBAU lecture in Jihlava
INTBAU Czechia will organize a lecture in the town of Jihlava.
Jihlava is a medium size town located in the middle of the country on the border between two historical lands of Bohemia and Moravia. The town is currently starting a process of revitalizing its town square. The town square is one of the largest in the country layed out around the year 1270, and based on building code which was issued by the King Premysl Ottokar I, and was the first one in the country. The town square’s appearance and function is disturbed by a department store building (originally called PRIOR) which was built in the 1980s after destruction of an original medieval block of buildings called Krecl. Today, dealing with PRIOR is essential to what is going to happen in the square.
Proposed lecture given by Martin Horacek is going to address this very vital topic by questioning some approaches to new building in historical centres, discussing some local examples as well as examples from abroad.
The lecture is planned on September 2016.

4. Improving education of architects in traditional architecture and urbanism

Our higher and long term goal is to improve education of architects in traditional architecture. We would like to organize lectures, seminars, or even a summer school, or revive traditional skills via a summer workshop. Since, at the moment, it seems difficult to continue such education through the accredited university programs except for the heritage conservation studies, we would like to establish a kind of institute of architecture which will allow for this in the future. We understand this is a very optimistic and long term goal depended on finances and on active engagement of members.

CHAPTER BOARD

Chapter Chair: Lenka Tomášová
lenka@tomasova.cz

Cíle pobočky

1. Propagace INTBAU

Pokládáme za důležité propagovat INTBAU a šířit povědomí o tom, že ve světě je mnoho lidí, kteří si váží tradičních hodnot v architektuře a rádi by je dále rozvíjeli. Členové české pobočky budou tyto hodnoty sdílet a diskutovat navzájem, jakož i s dalšími potenciálními zájemci.

2. Překlady klíčových aktuálních textů teorie tradiční architektury do češtiny

Nikos Salingaros, Sjednocená teorie architektury: Forma, jazyk, komplexita – v angličtině vydáno v roce 2013, český doplněný překlad připravuje Martin Horáček ve spolupráci se studenty architektury pro nakladatelství VUTIUM a Barrister & Principal.

Christopher Alexander, Povaha řádu, díl 1 – v angličtině vydáno v roce 2002, překlad připravují nakladatelství Maitrea a Barrister & Principal.

3. První přednáška INTBAU v Jihlavě

INTBAU Česko připravuje přednášku v Jihlavě. Jihlava je středně velké město uprostřed dnešní České republiky na hranici historických zemí Čechy a Morava. Ve městě se momentálně rozbíhá proces revitalizace centrálního náměstí, které náleží k největším ve státě a vzniklo na základě stavebních předpisů vydaných ve 13. století za krále Přemysla Otakara I. Podobu náměstí i jeho funkční vazby značně poškodil obchodní dům Prior z osmdesátých let 20. století, jenž nahradil demolovaný blok středověkých domů zvaný Špalíček (Krecl). S budoucností tohoto objektu je spojen další osud náměstí. Přednáška Martina Horáčka se zaměří na problematiku novostaveb v historickém prostředí a upozorní na podnětné příklady z domácího prostředí i ze zahraničí. Uskuteční se 20. září 2016 v Jihlavském Radničním Pivovaře.

4. Prohloubení znalostí tradičních architektonických a urbanistických principů mezi architekty

Náš dlouhodobý cíl představuje prohloubení vzdělávání v tradičních architektonických jazycích a postupech. Budeme organizovat přednášky, semináře nebo letní školy, zaměřené na kultivaci tradičních architektonických dovedností. Takové vzdělávání momentálně poskytují v dostatečné formě pouze akreditované školní programy zaměřené na obnovu památek; rádi bychom proto v budoucnu tradičně zaměřenou výuku architektury rozšířili mimo úzce konzervační záběr. Úspěch tohoto velmi optimistického cíle pochopitelně závisí jak na finanční a institucionální podpoře, tak na aktivitě členské základny.

V Brně 8. dubna 2016, architektka Lenka Tomášová, historik a teoretik umění Martin Horáček a inženýr David Eyer